ZKRATKY

Zkratky se kterými se můžete setkat v Nařízení GDPR

A

AML → Anti Money Laundering ⇒ opatření proti praní špinavých peněz (Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

AR ⇒ analýza rizik.

B

BCR → Binding Corporate Rules ⇒ závazná vnitropodniková pravidla.

BYOD → Bring Your Own Device ⇒ přinést si vlastní zařízení (tím je myšlena situace, kdy si zaměstnanci do práce nosí své vlastní chytré telefony, notebooky, tablety, apod).

C

CCTV → Closed Circuit Television ⇒ uzavřený televizní okruh, respektive kamerový systém.

CNIL → The Commission nationale de l´informatique et des libertés ⇒ zkratka francouzského dozorového úřadu v oblasti ochrany osobních údajů.

CRM → Customer Relationship Management ⇒ řízení vztahů se zákazníky (mohou tak být označeny i systémy evidující komunikaci se zákazníky, podporují efektivní obchodní metodiku, apod.).

D

DLP → Data Loss Prevention ⇒ systém prevence úniku dat, činnost spočívající v ochraně dat před jejich ztrátou či jiným porušením zabezpečení ochrany osobních údajů.

DNA → Deoxyribonucleic Acid ⇒ Deoxyribonukleová kyselina (je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů).

DPA → Data Protection Authority ⇒ dozorový úřad.

DPIA → Data Protection Impact Assessment ⇒ Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

DPO → Data Protection Officer ⇒ Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

⇒ dozorový úřad.

E

EDPB → European Data Protection Board ⇒ Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (Sbor).

EDPS → European Data Protection Supervisor ⇒ Evropský inspektor ochrany údajů.

ENISA →  European Network and Information Security Agency ⇒ Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací.

F
G

GDPR → General Data Protection Regulation ⇒ Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

H

HSM → Hardware Security Module ⇒ modul hardwarového zabezpečení (systém generování, správy a ničení klíčů pro šifrování).

CH
I

ICO → Information Commissioner´s Office ⇒ Britský dozorový orgán v oblasti ochrany osobních údajů.

ICT → Information and Communications Technologies ⇒ informační a komunikační technologie.

IDS → Intrusion Detection Systém ⇒ systém pro odhalení průniků (jde o označení pro obranný systém monitorující síťový provoz, jehož účelem je odhalení podezřelých aktivit).

IoT → Internet of Things ⇒ Internet věcí.

ISMS → Information Security Management System ⇒ Systém řízení bezpečnosti informací.

J
K
L
M

MDM → Mobile Device Management ⇒ správa mobilních zařízení (nástroj, který řeší hromadnou správu mobilních zařízení v podniku (např. notebooky, mobilní telefony, tablety), nástroj může řešit například propojení nebo vymazání zařízení nebo přidělení práv uživatelům)

MAM → Mobile Application Management ⇒ správa mobilních aplikací (nástroj pro řešení problémů získávání, distribuce, zabezpečování a sledování mobilních aplikací na firemních, soukromých nebo sdílených zařízeních)

MCM → Mobile Content Management ⇒ správa mobilního obsahu (nástroj pro ochranu citlivých firemních dat a přístupu k jejich úložišti nebo přístupu k intranetu, odděluje v mobilních zařízeních firemní a soukromá data)

N
O

OSS → One-stop Shop ⇒ jeden příslušný dozorový úřad pro přeshraniční zpracování.

OÚ ⇒ osobní údaje.

P

PDA → Personal Data Assessment ⇒ hodnocení osobních údajů; posouzení osobních údajů.

PIA → Privacy Impact Assessment ⇒ posouzení vlivu na soukromí; analýza dopadů zpracování.

PNR → Passenger Name Record ⇒ jmenný seznam pasažérů (užíváno především v letecké dopravě a jako zkratka ve Směrnici 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti).

Q
R

RNA → Ribonucleic Acid ⇒ Ribonukleová kyselina (je součástí všech buněk a slouží k přenosu informací z DNA dále do buňky. Existuje mnoho druhů RNA s různými funkcemi. Mezi nejznámnější patří mRNA (mediátorová), tRNA (transferová) a rRNA (ribozomální).

RÚIAN ⇒ registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

S

SIEM → Security Information and Event Management ⇒ management bezpečnostních informací a událostí (nástroj pro centrální sběr a korelaci logů).

SSL → Secure Sockets Layer ⇒ kryptografický protokol, poskytující možnost zabezpečení komunikace na internetu a další datové přenosy

⇒ subjekt údajů.

T

TEU → Treaty on European Union ⇒ Smlouva o Evropské unii.

TFEU → Treaty on the Functioning of the European Union ⇒ Smlouva o fungování Evropské unie.

TLS → Transport Layer Security ⇒ kryptografický protokol, poskytující možnost zabezpečení komunikace na internetu a další datové přenosy

TOMs → Technical and Organization Measure ⇒ technická a organizační opatření.

TOPO ⇒ trestní odpovědnost právnických osob.

U

ÚOOÚ ⇒ Úřad pro ochranu osobních údajů.

URL → Uniform Resource Locator ⇒ jednotná adresa zdroje (je to soubor znaků, které slouží k identifikaci přesného umístění informací na internetu, definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol; například http://www.databox.cz/)

V

VPN → Virtual Private Network ⇒ virtuální privátní síť (je to bezpečné spojení vytvořené mezi koncovým zařízením (počítač, telefon, tablet) a serverem, který je uvnitř počítačové sítě organizace)

W

WP 29 → Working Party 29 ⇒ Pracovní skupina WP 29 - k 25. květnu 2018 bude změněna na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů - EDPB.

X
Y
Z

ZZOÚ ⇒ Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.